omeprazol

​Ordenen la retirada de lots del medicament omeprazol

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha ordenat la retirada del mercat de lots de omeprazol

​Ordenan la retirada de lotes de omeprazol

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha ordenado la retirada del mercado de lotes de omeprazol