Burger King

​CCOO Catalunya guanya la seva croada amb Burger King pel seu uniforme

La Generalitat, a través d'Inspecció de Treball, dóna la raó a CCOO Catalunya en la seva guerra contra Burger King per la seva política d'uniforme que atenta contra la imatge i la identitat del treballador

​CCOO Catalunya gana su cruzada con Burger King por su uniforme

La Generalitat, a través de Inspección de Trabajo, da la razón a CCOO Catalunya en su guerra contra Burger King por su política de uniforme que atenta contra la imagen y la identidad del trabajador